Ako vznikajú konflikty v online komunitách

Upravené podľa „16 causes of conflict in an online community“ od autora Blaise Grimes-Viort.

Keď sa v online komunite niečo pokazí, veci sa môžu veľmi rýchlo vyvinúť nesprávnym smerom. Prvým krokom k pochopeniu, ako sa s konfliktom v komunite vysporiadať, je identifikovať jeho príčinu alebo zdroj napätia.

Konflikt zvyčajne súvisí s niektorým z nasledovných faktorov: konflikt medzi konkrétnymi osobami medzi členmi vašej komunity, konflikt súvisiaci s využitím rôznorodých nástrojov online komunikácie, konflikt vychádzajúci zo spôsobu, akým sa členovia snažia dosahovať svoje ciele, alebo ich vnímania vás ako správcu komunity či poskytnutého online priestoru.

Lepšie pochopenie príčin konfliktu vám umožní zistiť, či nezhody dokážu priniesť komunite niečo konštruktívne alebo či skončia deštruktívne.

 

Príčiny konfliktu spojené s očakávaniami

 

Členovia komunity môžu mať očakávania, ktoré zostávajú nenaplnené alebo sú v rozpore s očakávaniami ostatných členov.

Ak v komunite nie sú dostatočne jasné pravidlá, začnú sa výraznejšie prejavovať hodnotové nezhody.

Keď sa komunita rozrastie a nedarí sa udržať jej jasný profil či jasne čitateľné zameranie, rôznorodosť a pestrosť členov začne spôsobovať rozpory dané príliš veľkou nesúrodosťou členov.

Podobne, nezhody vznikajú, keď sa stratí jasné smerovanie a objavujú sa nezladiteľné požiadavky, akým smerom komunitu rozvíjať a akými nástrojmi.

 

Príčiny konfliktu súvisiace s osobnosťou členov

 

Každý máme vlastnú osobnosť, vďaka čomu je online komunita zaujímavá a podnecuje diskusiu. Niekedy však dochádza medzi osobnosťami k stretom.

Keď sme odkázaní na čítanie a písanie a chýba nám ďalší kontext komunikácie (neverbality, tón hlasu apod.), rizikom sa stáva aj slabé čítanie s porozumením či nedostatočné vyjadrovacie schopnosti pri písaní.

Nedostatočná flexibilita potom prináša „zabetónovanie sa“ členov v názoroch a pozíciách.

Veľkým spúšťačom konfliktov sú prejavy povýšenectva či znevažovania, najmä ak zostanú bez odozvy správcu či admina.

 

Príčiny konfliktu súvisiace s prostredím

 

Niekedy problémy v online komunite vznikajú kvôli prostrediu.

V online svete nám chýbajú „vodítka“ prítomné v priamej osobnej komunikácii. Ťažšie odčítavame náladu druhého človeka, či tón, akým sa vyjadruje, chýbajú nám aj jeho neverbálne prejavy.

Neosobný charakter online komunikácie, niekedy spojený s anonymitou či schovávaním sa za prezývku častejšie vedie k strane zábran a vyjadrovaniu spôsobom, ktorý by si človek nedovolil diskusii tvárou v tvár.

Konflikty niekedy narastajú aj kvôli prirodzenej asynchronicite online komunikácie. Odlmky v odpovediach bývajú nesprávne pochopené.

Stieranie hraníc súkromného a verejného charakteru diskusie online vytvára neistotu aj nedorozumenia. Keď nevieme, kde sa objaví niečo, čo napíšeme v domnelo súkromnej správe, máme menšie možnosti konflikt urovnať.

 

Emocionálne príčiny konfliktu

 

Niekedy konfliktnú komunikáciu spôsobuje to, že do diskusií presakujú osobné rozpory členov z minulosti, inokedy sú vyjadrenia výrazne poznačené predsudkami.

Silným spúšťačom konfliktov je aj vnímaná nespravodlivosť (napríklad neférové obviňovanie) ktorú neriešia pravidlá komunity, ani administrátor.

Ak sa v komunite spustí boj rôznych skupín o kontrolu a moc, klesá dôvera, stúpa hrubé vyjadrovanie, či priamo snahy o pomstu.

 

Autor: Peter Guštafík, PDCS

Fotografie: Tomáš Doležel a Mariana Zbořilová