Jak vznikají konflikty v online komunitách

Upravené podle “16 causes of conflict in an online community” od autora Blaise Grimes-Viorel.

Když se v online komunitě něco pokazí, věci se mohou velmi rychle vyvinout nesprávným směrem. Prvním krokem k pochopení, jak se s konfliktem v komunitě vypořádat, je identifikovat jeho příčinu nebo zdroj napětí.

Konflikt obvykle souvisí s některým z následujících faktorů: konflikt mezi konkrétními osobami mezi členy vaší komunity, konflikt spojený s využitím různorodých nástrojů online komunikace, konflikt vycházející ze způsobu, jakým se členové snaží dosáhnout svého cíle, nebo jejich vnímání vás jako správce komunity či poskytnutého online prostoru.

Lepší pochopení příčin konfliktu vám umožní zjistit, zda neshody dokáží přinést komunitě i něco konstruktivního nebo zda skončí destruktivním způsobem.

Příčiny konfliktu spojené s očekáváním

Členové komunity mohou mít očekávání, které zůstávají nenaplněná anebo jsou v rozporu s očekáváním ostatních členů.
Pokud v komunitě nejsou dostatečně jasná pravidla, začnou se výrazněji projevovat hodnotové neshody.
Když se komunita rozroste a nedaří se udržet její jasný profil či jasně čitelné zaměření, různorodost a pestrost členů začne způsobovat rozpory.
Podobně, neshody vznikají, když se ztratí jasné směřování a objevují se nesourodé požadavky, jakým směrem a pomocí jakých nástrojů komunitu rozvíjet.

Příčiny konfliktu související s osobností členů

Každý máme vlastní osobnost, díky čemuž je online komunita zajímavá a podněcuje diskusi. Někdy však dochází mezi osobnostmi ke střetům.
Když jsme odkázáni na čtení a psaní a chybí nám další kontext komunikace (neverbality, tón hlasu apod.), rizikem se stává i slabší schopnost čtení s porozuměním či nedostatečné vyjadřovací schopnosti při psaní.
Nedostatečná flexibilita pak přináší “zabetonování se” členy v názorech a pozicích.
Velkým spouštěčem konfliktů jsou projevy domýšlivosti či znevažování, zvláště pokud zůstanou bez odezvy správce či admina.

Příčiny konfliktu související s prostředím

Někdy problémy v online komunitě vznikají kvůli prostředí.
V online světě nám chybí “vodítka” přítomné v přímé osobní komunikaci. Je těžší odečítat náladu druhého člověka, či tón, jakým se vyjadřuje, chybí nám i jeho neverbální projevy.
Neosobní charakter online komunikace, někdy spojený s anonymitou či schováváním se za přezdívku častěji vede zábranám anebo vyjadřování se způsobem, který by si člověk nedovolil v diskusi tváří v tvář.
Konflikty někdy narůstají i kvůli přirozené asynchronicite online komunikace. Odlmky v odpovědích bývají nepochopeny.
Stírání hranic soukromého a veřejného charakteru diskuse online vytváří nejistotu i nedorozumění. Když nevíme, kde se objeví něco, co napíšeme v domněle soukromé zprávě, máme menší možnosti konflikt urovnat.

Emocionální příčiny konfliktu

Někdy konfliktní komunikaci způsobuje to, že do diskusí prosakují osobní rozpory členů z minulosti, jindy jsou vyjádření výrazně poznamenány předsudky.
Silným spouštěčem konfliktů je i vnímána nespravedlnost (například neférové ​​obviňování) kterou neřeší pravidla komunity, ani administrátor.
Pokud se v komunitě spustí boj různých skupin o kontrolu a moc, klesá důvěra, stoupá hrubé vyjadřování, či přímo snahy o pomstu.

 

Autor: Peter Guštafík, PDCS

Fotografie: Tomáš Doležel a Mariana Zbořilová